Carina Wolff-Brandt

Foto: Timo Viljakainen

Foto: Timo Viljakainen

Född: 1960
Studier och yrke: Till utbildning journalist men har arbetat inom familjeföretaget med reklam och marknadsföring i tio år. Arbetar i dag som författare och förläggare på sitt egna bokförlag, Vingpennan.

Den finlandssvenska författaren Carina Wolff-Brandt är känd för sina barnböcker om flickorna Johansson och för böckerna om Kalle Knasters och Mirandas äventyr. Wolff-Brandts genombrottsverk, Strandsatta – Kvinnoöden från Finska Viken till Ishavet (2001), är däremot inte riktad till barn. Strandsatta är en dokumentärisk avbildning av skärgårdskvinnors liv både i lycka och sorg och den blev en stor succé då den publicerades. I och med Strandsatta blir det tydligt att skärgården har en speciell plats i Wolff-Brandts hjärta, vilket även syns i en del av hennes övriga verk. Strandsatta är dessutom unik då den är den första bok hon publicerade på sitt egna bokförlag, Vingpennan.

År 2000 tilldelades Carina Wolff-Brandt Svenska Litteratursällskapets litteraturpris för boken Johanssons och Silverligan. Hennes barnbok Vinden vänder på Trollskär blev nominerad för ett nordiskt barnbokspris år 2004. I boken får läsaren följa med fiskaren Elis som bor ensam på en ö i finländska skärgården. Berättelsen kan läsas av både ung och gammal och den ger en spännande inblick i skärgårdsliv. Böckerna Allt kan hända hos Johanssons, Johanssons och Silverligan, Strandsatta och Vinden vänder på Trollskär har Wolff-Brandt skrivit då hon ännu bodde på Stationsvägen i Grankulla. Innehållet i boken En hunds memoarer (2005) består dessutom till stor del av händelser som inträffade under den tid hon bodde i Grankulla.

Till Wolff-Brandts fritidsintressen hör skärgårdsliv, litteratur, trädgårdsarbete och golf.