Christina Falck

Christina Falcks morfar i mitten praktiserade som länsman i Karis under inbördeskriget.

Christina Falcks morfar till vänster praktiserade som länsman i Karis
under inbördeskriget.

Christina Falck växte upp i Helsingfors men flyttade till Stockholm i början av 80-talet. Efter 25 år på flygbolaget SAS bestämde hon sig för fyra år sedan att ta itu med sin dröm att skriva. 50 kärleksbrev mellan hennes mormor och morfar blev startskottet till romanen ”Vi eller de”. Titeln syftar på de enorma motsättningar som fanns mellan ’röda’ och ’vita’ vid tiden för inbördeskriget. Det var till stor del en klasskamp, där alla var tvingade att välja sida och valet fick konsekvenser.
Med romanen vill hon belysa en del av vår närhistoria som länge var osynlig. Visa att det funnits ett inbördeskrig i ett nordiskt land för mindre än 100 år sedan, och som i sin brutalitet är skrämmande likt de konflikter vi i dag betraktar från våra TV-soffor.

Bakgrunden är första världskriget och ryska revolutionen, där Ryssland bryter samman och förändras i sina grundvalar. Delvis tack vare detta blir Finland självständigt, men landet börjar sin frihet med det tragiska brödrakriget.
Berättelsen utspelar sig i södra Finland. Romanens huvudpersoner är Astrid och Edvard och vi får följa deras framväxande förälskelse och levnadsöden i skuggan av kriget. Parallellt utvecklar sig en brännbar relation mellan torparsonen Hugo och Astrids unga fostersyster Anneli.
Några partier återger breven eller baseras på andra autentiska händelser i hennes släkt. Trots de verkliga förlagorna är romanen och karaktärerna fiktiva.
Bokens kärna handlar om hyggliga människor i olika livssituationer som kommer in ett sammanhang de så småningom inte mera kan påverka, även om de aldrig accepterar det som sker.

Christina Falck uppträder i museet EKTAs auditorium söndag 5 oktober kl. 14.

http://www.christinafalck.com/