Lars Sund

Foto: Georg Lulich

Foto: Georg Lulich

Lars Sund är född 1953 i Jakobstad, men är bosatt i Sverige. Efter studier i engelska, svenska och litteraturvetenskap vid Åbo Akademi flyttade han i början av 1980-talet till Uppsala där han arbetat som journalist och författare. Sedan hösten 1999 är han författare på heltid.

Sunds litterära genombrott kom år 1991 genom romanen Colorado Avenue, som kom att bli den första delen i en trilogi där huvudrollerna innehas av invånarna i den fiktiva svenskösterbottniska byn Siklax. Claes Olsson har senare även filmatiserat trilogins två första böcker. I sin bok En morgontrött fågelskådares bekännelser bytte han roll från romanförfattare till naturskildrare, och beskriver i korta essäer sina möten med fåglar.

Lars Sunds fem senaste böcker har översatts till finska.

Efter studier i engelska, svenska och litteraturvetenskap vid Åbo Akademi flyttade han i början av 1980-talet till Uppsala där han arbetat som journalist och författare. Sedan hösten 1999 är han författare på heltid.

Sund debuterade år 1974 med en lyriksamling, som året därpå följdes av romanen Natten är ännu ung. Med sina realistiskt återgivna gatuscener från Jakobstad blev den något av en kultbok bland finlandssvensk ungdom, och den ska nu filmatiseras. Uppföljaren Vinterhamn beskriver studentlivet i Åbo på 1970-talet.

De följande åren använde Sund till flitiga studier på bibliotek och i arkiv. Resultatet blev ”en av bokhöstens märkligaste nya romaner”, enligt rubriken till recensionen av Colorado Avenue i Upsala Nya Tidning. Sunds berättartalang jämfördes med Marquez, Rushdie, Moberg och Linna.

Sex år senare kom den fristående fortsättningen Lanthandlerskans son.
Lars Sund är aktuell med romanen Tre systrar och en berättare.

”Jag har skrivit en gammaldags berättande roman om tre kvinnor i efterkrigstidens Finland. För övrigt får man aldrig reda på om Valborg Fellman begick självmord eller mördades – åtminstone inte i den här boken.”
Han uppträder lördag 4 oktober på Karelia samt på den litterära supén på Knipan. Söndag 5 oktober uppträder Lars Sund på Åbo bokmässa.

Läs mer på förlagets hemsida.