Bo Lönnqvist

Bo_lonnqvistBo Lönnqvist (f.1941), professor emeritus, Helsingfors

Lönnqvist har varit arkivarie vid Folkkultursarkivet (SLS), forskare vid Finlands Akademi och 1995-2004 professor i etnologi vid Jyväskylä universitet. Han har varit gästprofessor i Oslo, Münster i Westfalen, föreläst i Modevetenskap vid Stockholms universitet och är hedersdoktor vid universitetet i Szeged, Ungern. Hans centrala forskningsteman är klädsel, folkdräkt och mode, ritualer och sedvänjor, materiell kultur bl.a. herrgårdar, skärgård, mat och leksaker, finlandssvensk identitet, minoritets- och etniska frågor. Han har publicerat ett 30-tal böcker och ca 500 artiklar i kulturantropologi och kulturhistoria i vid bemärkelse. Hans senaste böcker är: Maktspel i kläder, Dödens ansikte och ett litteraturantropologiskt porträtt av Alma Söderhjelm.