Yvonne Hoffman

Foto: Charlotta Boucht

Foto: Charlotta Boucht

Yvonne Hoffman har skrivit ett flertal böcker för barn och unga, och i de senaste böckerna har Hoffman s.g.s. bokstavligen gjort djupdykningar ner i historiska skeenden.

I Det röda bokmärket (2006) fick vi för första gången träffa syskonen Emma och Erik som hittade ett magiskt bokmärke uppe på sin mormors vind – ett rött bokmärke som bl.a. förde dem till marknaden i Borgå år 1370 och Storgatan i Jakobstad år 1780.

För tre år sedan (2009) gav Hoffman ut Tsarens galejor där Emma och Erik med hjälp av bokmärket damp ner på Hangö udd mitt under Stora ofredens tid år 1714 när tsar Peter den stores kosacker plundrade och spred skräck på landbacken, samtidigt som den ryska flottan försökte ta makten över havet.

I Tsarens galejor fick vi också stifta bekantskap med Jöns, en kille som i likhet med Erik blev tillfångatagna av den ryska armén i samband med sjöslaget vid Rilax. Den simkunniga Erik räddade sig undan fångenskap genom att hoppa i vattnet och simma iland, men boken slutade i ovisshet om Jöns öde.

I den nyutkomna boken Fånge hos tsaren får vi följa Jöns sedan han tillfångatagits och förts till Ryssland tillsammans med många andra krigsfångar.

Till en början får han tjänstgöra som dräng på officeren Ivan Petrovitj gård utanför Petersburg, sedan blir han alltiallo hos den förmögna Olga Andrejevna där han lär känna jämnåriga Lisen som i sin tur blivit tillfångatagen av kosacker och bortförd från Österbotten i samband med slaget vid Napo/Storkyro.

Jöns har det förhållandevis bra hos Olga och han håller på att bli rätt så hemmastad i såväl den ryska vardagen som i språket. Men en krigsfånges ord ekar i bakhuvudet: om han går och blir döpt i Ryssland kommer de aldrig att låta honom återvända hem igen.

Det händer att han drabbas av hemlängtan, men när Lisen berättar att hon tänker rymma blir Jöns trots allt förvånad och förbryllad – vad ska han göra? Dessutom har han gått och blivit förtjust i den söta och spännande kammarpigan Ljuba.

Valet står mellan att stanna kvar i Ryssland (välja Ljuba) eller att rymma för att återse stenarna där barn han lekt (välja Lisen). När hans matmor Olga dör fattar han sitt beslut, men att rymma är förknippat med många faror: rymlingar är fritt byte och vem som helst får ta livet av en. Dessutom härjar pesten i byar som han passerar.

Yvonne Hoffman skriver medryckande och initierat, och hon förmår väcka intresse för en historisk era som barnläsare (eller vuxenläsare, för den delen) har särdeles stor kunskap om.

I Fånge hos tsaren (liksom de tidigare nämnda verken) utgår Hoffman delvis från faktiska personer och historiska händelser, och det är en njutning att se hur hon lyckas blåsa liv i sådant som för många skolelever ofta ter sig som döda siffror utan sammanhang och detaljerad fakta att rabbla utantill och lägga på minne inför historieprov.

Via Jöns får vi lära oss hur det gick till när tsaren lät bygga Petersburg (en stad byggd på ben och dödskallar), vi får veta vad en livegen är, vi får kunskap om vilka örter man använde för att bota sår (mosad gåsört) – och under resans gång breddas och fördjupas Jöns kunskaper om Ryssland, ett land som han dittills haft ett mörkt förhållande till:

”Vad hade han vetat om Ryssland när han ännu var hemma? Ingenting. Ryssland hade varit som en jättestor mörkgrå klump och för honom hade alla ryssar varit likadana.
Han visste mera nu. Den mörkgrå klumpen hade kavlats ut och formats till slätter med blånande berg vid horisonten, till breda floder med höga stränder på ena sidan och låga gröna sluttningar vid andra stranden och till djupa skogar med mossar och kärr. Den hade också blivit till små, grå byar med kacklande gäss och skällande hundra och till ståtliga byggnader vid stenlagda gator.”

Här har ni också Yvonne Hoffmans litterära teknik och förmåga till fantasi och inlevelse i historiska skeenden i ett nötskal.

Källa: Svenaka Yle 2013