Mia Franck

Foto: Robert Seger

Foto: Robert Seger

Mia Franck ska besöka niorna i Karis högstadium och Ekenäs högstadium.
Tema: SKRÄCKFANTASY

”Skräck i litteraturen är både en genre och en känsla som finns i olika sorts litteratur. Fantasy är också en paraplybeteckning för varierande slag av texter. I fantasy kan man befinna sig i en annan värld eller i vår egen värld, ofta men inte alltid med övernaturliga inslag.”

Mia Francks nya bok Maraminne är en fristående uppföljare till hennes debutbok Martrådar.

Mia Franck debuterade med en roman, Martrådar, 2013. Skräckfantasy som utspelar sig i en fiktiv småstad. Tidigare har hon skrivit noveller och dikter. Med novellen ”Vid tillfället druckit alkohol” vann hon 2005 Solveig von Schoultz-novelltävling, och med diktsviten ”Om jag får leva till hösten, fick hon ett hedersomnämnande i samma tävling, 2008.

Mia Franck  bor i Åbo där hon jobbar med diverse skriv- och läsrelaterade uppgifter, bland annat som timlärare vid Åbo Akademi inom litteraturvetenskap (kurser om skräcklitteratur, fantasy, häxor, vampyrer, romance och barn- och ungdomslitteratur), är expert inom genusvetenskap med inriktning på flickforskning, skriver kolumner i Åbo Underrättelser, redaktionssekreterare för Finsk Tidskrift, leder kurser i kreativt skrivande bland annat på Åbo Arbis och som handledare vid Litterärt skapande (2-årig författarutbildning) samt leder en läsecirkel vid Åbo stadsbibliotek.

Skräck i litteraturen är både en genre och en känsla som finns i olika sorts litteratur. Fantasy är också en paraplybeteckning för varierande slag av texter. I fantasy kan man befinna sig i en annan värld eller i vår egen värld, ofta men inte alltid med övernaturliga inslag. Mia Franck  har hållit föredrag om litteratur på konferenser och som lärare vid universitet sedan 2001. Har talat för studenter, forskare, lärare, bibliotekarier och andra som är intresserade av att lära sig mer om barn- och ungdomslitteratur eller någon specifik populärlitterär genre.

Produktion:
Maraminne. Roman, 2014
Martrådar. Roman, 2013
Frigjord oskuld. Doktorsavhandling, 2009

Antologier:
Kastraten och andra noveller. Solveig von Schoultz-tävlingen, 2011
Reviiri. Uuden kirjallisuuden vuosikirja, 2009
Som en februarifjäril. Dikter ur Solveig von Schoultz-tävlingen, 2008
Kalasdags/Ingen jävel rider gratis.Solveig von Schoultz-tävlingen, 2005
Man har sina sidor. En antologi om män, 2003

Länkar:
Blogg, http://skrifva.blogspot.fi
Förlagets sida