Marita Karlsson

Marita Karlsson

Marita Karlsson

Marita Karlsson, f. 1947 i Lojo.
Yrke: konstnär, konstpedagog, frilansjournalist.
Familj: man, två döttrar, två barnbarn.
Intressen: konst, kulturhistoria, människor, samhället, resor.

Hela mitt liv har jag mer eller mindre arbetat med alternativa  frågor inom olika områden. Efter mötet med Goethes färgvärld 1969 förstod jag att färg, form och konst kan ha andra ansatser än de jag tidigare jobbat med. På fullt allvar tog t.ex waldorfpedagogiken upp färgernas stora betydelse för den  växande människan.

Marita Karlsson, bosatt i Karis, är redaktör och en av bakgrundskrafterna till den nya boken Vägröjare, på 1970- och 1980-talet i Västnyland.

Boken Vägröjare berättar om en grupp människor med olika bakgrund och yrken som samlades under 1970-talet i Västnyland och som ville kämpa för en ren miljö, för naturenlig odling och en helhetssyn på människan och naturen. De ville röja nya vägar. En målsättning nåddes då Mikaelskolan 1985 öppnades med två elever.
I dag har skolan över 100 elever.

I Västnyland finns idag Mikaelskolan med 130 elever, Vapaa kyläkoulu i Sammatti med 100 elever, tre lek-
skolor som räknar med ett 70-tal barn och ett tjugotal i kö. I trakten finns 22 ekologiska och biodynamiska jordbruk, alternativa pedagogiska verksamheter, seminarier. Kurser och föredrag runt näringsfrågor och det finns planer på ett alternativt åldringshem för att nämna en del av dagens initiativ. Ekenäs BB är nu borta men bakom dess framgång låg människor med nya idéer. Mycket har skrivits om studentrevolutionen 1968, samt om vänsterrörelsen och feminismen på 1970-talet, men att det fanns flera andra alternativa rörelser, även i Finland, känner få till.

De som var med såg annorlunda på det mesta och är Jutta Aminoff, Carita Kankkonen, Anders Kankkonen, Marita Karlsson, Lars Karlsson, Marit Lundström, Leif Lundström, Marjaana Nylund, Tage Nylund och Virve Weckström.

Boken har getts ut i Västnyländska kultursamfundets skriftserie i maj 2014.
Läs mer om Marita på hennes hemsida.