Marit Lundström

Marit Lundström

Marit Lundström

Marit Lundström, till vardags journalist på Västra Nyland, berättar i boken Vägröjare om hur hon som ung mamma jobbade för giftfri odling, naturlig barnmat, mjuka förlossningar, friska hus och mycket annat som var främmande på 1970-talet men accepterat idag. Marit Lundström är bosatt i Ekenäs.