Märtha Norrback

Märtha Norrback har varit förlagsredaktör för Resedagbok från Europa 1783–1784. Hon har granskat utskriften av det handskrivna manuskriptet i förhållande till originalet och tillsammans med utgivaren Jouni Kuurne skrivit kommentarer till dagboken, som nu publiceras med en inledning av utgivaren samt förklarande ordlistor.

Märtha Norrback är historiker med ett särskilt intresse för kulturhistoria, Frankrike och 1700-talet. I många års tid undervisade hon blivande historiker i läsning av manuskript och tolkning av historiska handstilar. På SLS är hon redaktionschef för Zacharias Topelius skrifter, den textkritiska och kommenterade utgåvan av Topelius hela produktion.

Under Bokkalaset i höst deltar hon med boken Resedagbok från Europa 1783–1784. Utgivare Jouni Kuurne under medverkan av Märtha Norrback. Boken utges av Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Den unge fortifikationsofficeren Mikael Hisinger, född på Fagervik i Ingå, begav sig 1783 på en studieresa till kontinenten tillsammans med officerskollegan Carl Råbergh. Under sin grand tour skulle de främst studera befästningsverk, men de bekantade sig också med järnbruk, civil arkitektur, antik konst och trädgårdar. En av de starkaste upplevelserna var parken Ermenonville utanför Paris, anlagd i den nya engelska stilen. En del av intrycken från resan omsatte Hisinger senare i praktiken på bruksherrgården Fagervik, där han blev brukspatron efter sin far och anlade en park i engelsk stil. Resedagboken utges med kommentarer.