Anneli Jonsson

Anneli Jonsson

Anneli Jonsson

Renägare och samisk företagare inom Idre Sameby, Sverige. Är marknadsekonom med lång verksamhet inom försäljning och affärsutveckling.

Ordförande för Slow food Sápmi:
En branschorganisation som under Slow Foods ledord God, Ren och Rättvis mat
arbetar med att utveckla och tillvarata samisk mat samt samernas rätt till matsuveränitet.