Katarina Gäddnäs

foto: Charlotta Boucht

foto: Charlotta Boucht

Katarina Gäddnäs är född 1970 i Finström på Åland. Hon studerade teologi i Åbo i början på 90-talet och har därefter arbetat bl.a. som journalist och lärare. Gäddnäs debuterade 1997 med diktsamlingen Men göken gal som gavs ut av Valdemarsällskapet. Det är en samling dikter som beskriver livets kretslopp genom fyra kvinnors ögon. Boken är inspirerad av det folkliga talesättet om göken och den muntliga traditionen spelar en viktig roll i boken.

I diktsamlingen Hon, på ludna tassar, 1999, konfronteras civilisation och natur, modernitet och tradition. Dikterna kan läsas som en kvinnlig utvecklingshistoria. Det handlar om att söka sig inåt bort från splittring och ytlighet och om vikten av att människan bejakar också sina mörkersidor. Gäddnäs tredje diktsamling Jungfrutornet, 2002, handlar om rätten att tänka själv, att vara sig själv i sin fulla längd. Den gestaltar även förändringens möjligheter och svårigheter. Här vimlar flygande skomakare med rebelliska jungfrur och andra dissidenter.

Venuspassagen utkom 2006 och är Gäddnäs fjärde diktsamling. De tre diktsamlingarna Hon, på ludna tassar, Jungfrutornet och Venuspassagen kan läsas som en trilogi i vilken det övergripande temat är kvinnan och moderniteten. En diktsvit i Venuspassagen handlar om ingenjör Andrés spännande, omöjliga och nästan tragikomiska ballongfärd mot Nordpolen. Gäddnäs skriver om komplexa sammanhang och svåra val, hennes lyriska språk är tydligt och exakt. År 2006 emottog Gäddnäs pris från Svenska litteratursällskapet.

Gäddnäs senaste diktsamling, Vitbok, 2007, är en årsrapport från en mild vinter med överhängande hot om klimatförändringar, politiska mord men också en hel del lust och längtan. Gäddnäs är korrespondent som i diktform rapporterar från Helsingfors, Stockholm, Köpenhamn och den åländska skärgården. Hon skildrar en dyster värld, där bara kärlek, omsatt i handling, kan rädda människan och mänskligheten.

I reportageboken Ytterst skildrar Gäddnäs tillsammans med Gabriella Nordlund det lilla, men intensivt levande skärgårdssamhället Kökar i den åländska arkipelagen. På somrarna besöker otaliga seglare öarna och byarna sjuder av liv. På vintern är det stillsammare men här finns en fast befolkning med dagis, skola och hälsovård. Ytterst handlar om hela Kökar: den karga och leende naturen och öarnas spännande historia men framförallt är det mänskorna på Kökar som står i centrum. I intervjuer och faktatexter speglar  Gäddnäs en skärgårdskommun med entusiastiska EU-bönder, modiga sjöbevakare och kreativa konstnärer. Boken finns också utgiven på finska (Ääressä, Schildts, 2005).

Ett urval av Gäddnäs dikter har översatts till ryska. Översättningen har Olga Zavialova gjort. I samband med detta gjorde Gäddnäs ett författarbesök till S:t Petersburg mellan den 9 och 13 februari 2008. Sedan tidigare finns dikter av  Gäddnäs översatta till finska och engelska.  Ett litet urval finns översatt till franska av Elena Balzamo och till ungerska av Ildiko Pusztai-Varga.

Gäddnäs senaste bok Hem till gården utkom 2010. Den handlar om att leva med gamla hus. Boken ger oss både personliga kåserier och praktiska renoveringsråd. Författarens släktgård i Finström står i centrum i boken och utgör en inspirationskälla för den som funderar på att renovera ett gammalt hus. På finska heter boken Vanhan talon uusi elämä, 2010.

Läs vad Katarina skriver i sin blogg.

Källa.