Björn Wallén

Björn Wallén

Björn Wallén

Björn Wallén är konferencier för sopplunchen i Ekenäs bilbiotek fredag 3 oktober kl 11-12.45.

Har hela mitt liv varit en bibliofil, eller bok-o-man som jag kallar det. Under 90-talet ordnade jag på Lärkkulla en serie litterära seminarier med bl.a Bo Carpelan, Solveig von Schoultz och Tomas Tranströmer. Samtalet med Tranströmer finns dokumenterat in extenso i min essä- och meditationsbok Utifrån och inifrån (SFV 2011), som kan laddas ner gratis på min Linked In-sida.

Är tillbaka på Lärkkulla, nu som direktor. Vill jobba med nya koncept, till exempel litterära retreater kring texter med djup.

Tror på dialogens kraft, samtalets möjligheter där utgången inte är given. Bäst blir det om publiken dras med, så att alla kan delta på likvärdiga villkor – hoppas det sker på Bokkalaset 2014!