Michel Ekman

Michel Ekman

Michel Ekman

Michel Ekman samtalar med Merete Mazzarella lördag 4.10 kl 11 på Ekenäs bibliotek. De diskuterar boken ”Finlands svenska litteratur 1900-2012” (SLS).

Michel Ekman (f. 1956) är fil.dr. (2004, Åbo Akademi), litteraturforskare, kritiker och essäist. Ekman har skrivit litteraturkritik i Hufvudstadsbladet sedan 1985 och i Svenska Dagbladet 1992-2012. Han har medverkat med artiklar och essäer i ett stort antal tidskrifter och tidningar, bland dem Nya Argus, Finsk Tidskrift och Ny Tid. På det akademiska området har han redigerat och publicerat artiklar i många litteraturvetenskapliga artikelantologier.

Ekman har bland annat ingått i redaktionen för J.L. Runebergs Samlade skrifter och är redaktör för Finlands svenska litteraturhistoria.

Hans bok, Utanför tiden, är en samling essäer som handlar om litteraturens och filmens existentiella betydelse, om att lära sig läsa och se, och att förbinda det man upplever med det man läser.

Finlands svenska litteratur som är aktuell följer den finlandssvenska litteraturens utveckling från sekelskiftets litterära nystart och modernisternas tio- och tjugotal till dagens författare som Monika Fagerholm och Kjell Westö. Den utgår från en bred syn på litteraturen och lyfter även fram barn- och ungdomslitteratur, rese- och folklivsskildringar, essäer och memoarer. Av standarverket Finlands svenska litteraturhistoria, som utkom 1999–2000 i två band (utg. Johan Wrede och Clas Zilliacus) utges nu de avsnitt som behandlar 1900-talet i en förkortad och uppdaterad version. En stor del av texterna om tiden efter 1975 är nyskrivna. Boken avslutas med en essä om den finlandssvenska litteraturen mellan svenskt och finskt av professor Clas Zilliacus.

Boken ges ut av Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS)