Anne Frank – historia i nutid

Anne Frank Kuva Anne Frank House

Anne Frank. Bild: Anne Frank House

Utställning i Ekenäs bibliotek 2.10-16.10 och i Karis 18-29.10 på Fokus.
På utställningen Anne Frank – historia i nutid får vi lära känna berättelsen om Anne Frank och lära oss om Andra världskriget och Förintelsen. Utställningens kärna är citat ur Anne Franks dagbok och fotografier av hennes familj. Vi får också ta del av andra personliga berättelser kring diskriminering och förföljelse.

Utställningen tar också upp temat diskriminering i Finland i vår egen tid.

Vandringsutställning riktad till ungdomar

Utställningen om Anne Frank riktar sig särskilt till unga människor. Ungdomar fungerar även som guider. Guidningar ordnas för skolelever under vardagar så länge utställningen pågår. Utställningen lämpar sig bra som en del av skolundervisningen.

Den tvåspråkiga (finska/svenska) utställningen cirkulerar på tio orter i Finland. Den har redan visats i mer än 150 städer runt om i världen. Huvudarrangör är Anne Frank-huset i Amsterdam, men det praktiska arrangemanget sköts av lokala aktörer. I Finland samarbetar Anne Frank -huset med  Helsingfors stadsbibliotek, Helsingfors universitet, Institutet för fredsfostran (Rauhankasvatusinstituutti) och det judiska samfundet i Finland.

Ytterligare information:

Reservering av skolelevguidningar: Sara Avdi