Henrik Wilén

Foto: Hbl-arkiv/Niklas Tallqvist.

Foto: Hbl-arkiv/Niklas Tallqvist.

Den sanne nordisten Henrik Wilén är moderator för lördagens paneldiskussion om Nordic Noir.
Han är pol.mag. och publicist med förflutet som journalist på Hbl, pressråd i Oslo, direktör för Nordens institut i Finland, kulturråd i Stockholm och gen.sekr på Pohjola-Norden.

Nordic Noir är en genre som har sina rötter i skandinaviska deckare och kriminallitteratur, börjande från legendariska Sjöwall&Wahlöö Genren slog igenom internationellt via nordiska kvalitetsserier för TV: Brottet, Borgen, Bron och Wallander. Den kännetecknas av ett icke-glamouröst, vardagsnära och realistiskt anslag, som utanför Norden uppfattas som mörkt och dystert (noir=svart). I t.ex. England hörde Brottet till de första TV-serierna med stor genomslagskraft som visades på orginalspråket danska, alltså inte som dubbat, utan med undertexter. Själva begreppet Nordic Noir myntades i den anglo-saxiska världen för att marknadsföra skandinavisk och nordisk film och litteratur. Genren påverkar numera manusförfattare långt utanför Nordens gränser.