Poetry slam fre 3.10

Fredagen den 3 oktober blir det Poetry Slam på Kulturhuset Karelia, Ekenäs kl. 19.30-22.00. Kom med och prova dina gränser!

Poetry Slam är en tävling där dikternas författare uppträder utan rekvisita, musikinstrument eller andra hjälpmedel och under max tre minuter var. Efter varje dikt ger en jury, utsedd bland publiken, poäng och på det sättet kvalas det fram finalister som avslutar tävlingen i en sista poetisk duell.

De svenska mästerskapen i estradpoesi arrangerades i Europas kulturhuvudstad i Umeå 2014, dit bjöd man man in en delegation från Finland med syftet att representera den finlandssvenska kulturen i Sverige. Detta för att stärka det kulturella bandet och vårt gemensamma språk och öka förståelsen mellan kulturaktörer i Finland och Sverige.

Som mentor och stödperson för den valda gruppen av finlandssvenska delegationen, fungerade den erfarna författaren Solja Krapu, som länge också fungerat som estradpoet och även vunnit de svenska mästerskapen ett antal gånger. Från Finland deltog Daniel Nyman, Melinda Lönnberg och Kristoffer Hindström. Den finlandssvenska delegationen tog andra platsen i mästerskapen.